Elektronická Kniha Jázd

Pravidelné papierovanie a ručné zapisovanie záznamov do knihy jázd bude s monitorovaním Monit7 minulosťou. Jazdy v systéme Monit7 sú vytvárané automaticky a v reálnom čase na základe GPS pozícií získavaných z vozidiel. Môžete tiež rozlišovať medzi služobnými a súkromnými jazdami.

Vykazovanie jázd pre daňové účely automaticky bez zbytočných papierovačiek.

Systém Vám tiež umožní zadávať záznamy o čerpaní pohonných látok a referenčné stavy tachometrov, ktoré sú spolu s uloženými jazdami vstupom pre generovanie objektivizovanej knihy jázd. Záznamy o tankovaní a stave tachometra sú zadávané buď manuálne užívateľmi alebo môžu byť bez námahy automaticky importované zo systémov rôznych poskytovateľov tankovacích kariet.

Knihu jázd je možné podľa potreby dodatočne upravovať, na čo má však právo len poverená osoba. Kniha jázd generovaná systémom monit7 spĺňa všetky náležitosti podľa vyhlášky a je uznateľným daňovým podkladom. Knihu jázd môžete vždy po skončení kalendárneho mesiaca vygenerovať a stiahnuť v súbore vo formáte MS Excel.