Online Monitoring

Základnou funkciou riešenia Monit7 je online monitorovanie vozidiel. Ako majiteľ vozidiel alebo správca či dispečer vozového parku môžete pohodlne sledovať, kde sa Vaše vozidlá nachádzajú a kto v danom okamihu vozidlo riadi. Máte dokonalý prehľad o ich polohe, aktuálnom stave, či vozidlo stojí alebo je v pohybe, rýchlosti, stave nádrže a prejdenej trase.

V každom momente viete a máte istotu, kde sa Vaše vozidlá nachádzajú a kto ich šoféruje.

Naše riešenie Vám umožňuje vidieť polohu všetkých vozidiel Vášho vozového parku súčasne, čo je vhodné pre dispečerské riadenie. Na základe týchto informácií vie majiteľ resp. dispečer vhodne riadiť a alokovať vozidlá, čím minimalizujete ich prestoje a zvyšujete tak Vašu efektivitu a zisk. Systém Vám tiež umožní plánovať trasy podľa aktuálnej polohy vozidiel.

Každé vozidlo môže byť okrem klasického autoalarmu vybavené aj senzormi, ktoré sú súčasťou nášho systému, a ktoré chránia vozidlo pred odcudzením alebo poškodením. V ponuke máme mikrovlnný senzor snímajúci narušenie vnútorného priestoru vozidla, náklonový senzor snímajúci naklonenie vozidla vo vertikálnom aj zvislom smere a vibračný senzor zaznamenávajúci otrasy vozidla. Na Vašw želanie môžeme monitorovaciu jednotku vybaviť aj službou geofencing, ktorá Vás bude cez SMS upozorňovať na vzdialenie sa vozidla z vymedzenej kruhovej zóny.