Ochrana Vozidiel

Spolu s online monitorovaním Vám ponúkame aj zabezpečenie Vášho vozidla vozidla. Monitorovacia jednotka môže byť napojená na alarmový systém a môžu byť pridané rôzne senzory. Napríklad pohybový senzor, detekujúci narušenie vnútorného priestoru vozidla, náklonový senzor detekujúci naklonenie za účelom odtiahnutia vozidla či vibračný senzor reagujúci na otrasy vozidla. V prípade pokusu o krádež to jednotka zistí a upovedomí Vás prezvonením alebo zaslaním SMS a zároveň sa prepne sa do stavu, kedy vozidlo nie je možné naštartovať.

Minimalizujte riziko a následky krádeže s monitorovaním Monit7.

Vozidlo je aj po ukradnutí stále viditeľné na mape až pokým nie je sledovacie zariadenie vymontované alebo odpojené od napájania z batérie. Zároveň posiela majiteľovi SMS správy s presnou GPS pozíciou a tiež tieto pozície neustále odosiela aj na náš server, takže si ho majiteľ môže pohodlne nájsť. Sledovacie GPS zariadenie aj všetky senzory, sa do automobilu montujú na skryté miesta tak, aby neoprávnená osoba nemala možnosť rýchleho prístupu k nim.