GPS Monitoring osôb

mom with child

Monitorovací systém Monit7 Vám umožnuje aj monitorovanie osôb, či už ide o Vašich blízkych - deti alebo starších ľudí, ktorí potrebujú dohľad - alebo Vašich pracovníkov či dokonca balíkov a zásielok. Máte k dispozíci podobné informácie ako pri monitorovaní vozidiel - v každom momente viete, kde sa osoba nachádza a kade sa pohybovala.

Pri takomto monitorovaní môže byť ako monitorovacia jednotka použité špeciálne zariadenie alebo mobilný telefón.

Monitorovacie zariadenie má nastaviteľné tlačidlá využiteľné napríklad na:

  • telefonovanie na predvolené čísla
  • poslanie SMS na predvolené čísla
  • spustenie tichého alarmu

Zariadenie je možné nastaviť tak, že Vás upozorní ak monitorovaná osoba/objekt opustí definovaný priestor a je jednoducho využitelné aj ako USB modem pre mobilný internet.

Alternatívou je použiť pre monitorovanie aplikáciu určenú pre ľubovolný smartphone s operačným systémom Android. Táto umožnuje tiež efektívne plánovanie pracovných úloh v závislosti od priority a dostupnosti a umožnuje komunikáciu s dispečingom formou posielania správ.