Úspora Pohonných Hmôt

Zavedením riešenia monit7 na monitorovanie vozového parku eliminujete akúkoľvek možnosť na vytváranie „čiernych“ jázd monitorovanými autami. Budete mať podrobný prehľad o všetkých jazdách uskutočnených na vozidlách, t.j. o ich začiatku, konci, ich trase, čase trvania a rýchlosti.

Vodič, ktorý vie, že je pod dohľadom, jazdí ekonomickejšie a nerobí čierne jazdy.

Vďaka elektronickej knihe jázd, kde sa okrem samotných jázd evidujú aj záznamy o tankovaní a stave tachometra, môžete zistiť akákoľvek nezrovnalosť so skutočnosťou a odhaliť prípadné odcudzenie PHM. V prípade nákladných áut je možné do palivovej nádrže vozidla vložiť sondu na meranie hladiny paliva. Prehľad o stave nádrže a spotrebovanom palive pri jazdách tak budete mať k dispozícií v monitorovacom online prostredí a v prípade akýchkoľvek pochybností alebo podozrenia si ich môžete kedykoľvek prezrieť.

Je dokázané, že po zavedení GPS monitorovania predstavuje úspora na pohonných hmotách minimálne 20% až 30% z pôvodných nákladov. Okrem úspory nákladov za PHM ušetríte vďaka nášmu systému aj čas. Predovšetkým vďaka efektívnemu zadeľovaniu pracovných úloh pre jednotlivých zamestnancov a vďaka okamžitej informácii o polohe áut.